123 Primaria municipiului Brad si-a schimbat sediul | InfoBrad.ro

Primaria municipiului Brad si-a schimbat sediul

Din Oraş — By on 20/10/2012 17:00

Începând cu data de 1 octombrie 2012, Primăria municipiului Brad şi-a mutat sediul pe str. Independenţei, nr. 2 (fostul sediu al IM Barza).

Conform Sentinţei civile nr. 41/2008 a Tribunalului Hunedoara, definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr. 116/A/2008 a Curţii de
Apel Alba-Iulia şi Decizia nr. 2195/2009 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a fost obligat să emită o dispoziţie de restituire în natură a imobilului situat în Brad, strada Republicii, nr. 18, judeţul Hunedoara, identificat prun C.F. nr. 60492 Brad – sediul Primăriei Municipiului Brad – cu păstrarea afectaţiunii imobilului pe o perioadă de 3 ani.

Urmare acestora, a emis Dispoziţia nr. 561/04.06.2009 şi, ulterior, prin Protocolul de predare-primire nr. 13712/04.09.2009, a predat acest imobil actualilor proprietari.

În conformitate cu prevederile art. 13, 15 şi 16 din Legea nr. 10/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 şi a Hotărârii Consiliului
Local nr. 95/29.09.2009 a intervenit Contractul de Închiriere nr. 15467/30.09.2009, având ca părţi contractante pe Feier-Golcea Ştefan şi Feier Virgil-Mircea, pe de o parte, şi Primăria Municipiului Brad, pe de altă parte.

Acest contract a fost încheiat pe o perioadă de 3 ani, cu menţinerea afectaţiunii imobilului, şi cu o chirie stabilită în baza HGR nr. 1886/2006 în valoare de 5.975,47 lei.

Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12/28.01.2010, s-a aprobat participarea Primăriei Municipiului Brad, prin Viceprimarul Municipiului Brad, domnul Circo Aurel Vasile, la licitaţia publică din cursul lunii ianuarie 2010 pentru achiziţionarea imobilului – clădire sediu administrativ – din patrimoniul societăţii debitoare C.N.C.A.F. MINVEST Deva – Filiala Brad Min SA cu sediul în Brad, strada Independenţei nr. 2, judeţul Hunedoara, în suprafaţă de 1.183 mp., identificat prin C.F. nr. 326N Brad, nr. cadastral 923 pentru a fi folosit ca nou sediu al Primăriei Municipiului Brad.

Daca ti-a placut acest articol click pe "Like" pentru a urmarii InfoBrad pe Facebook   Tags: ,

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment