123 12 propuneri pentru eficentizarea procedurilor pentru POS! | InfoBrad.ro

12 propuneri pentru eficentizarea procedurilor pentru POS!

Politică — By on 07/04/2013 14:20

aurelia-cristeaDeputatul PSD Cluj, Aurelia Cristea, i-a adresat un memoriu ministrului Fondurilor Europene, Eugen Orlando, în care îi propun o serie de măsuri pentru eficientizarea şi simplificarea procedurilor pentru programele operaţionale sectoriale.

Aurelia Cristea arată că cele 12 popuneri au la bază discuţii şi analize avute cu mai mulţi specialişti în domeniu şi a cerut răspunsuri punctuale, în scris, cu privire la oportunitatea implementării lor.

Propuneri:

1. Crearea unui sistem informatic, asemănător celui folosit de POSDRU (platforma Actionweb), pentru toate programele operaţionale sectoriale;

2. Completarea sistemului. În acest moment sistemul Actionweb conţine, pe lângă informaţiile pe care beneficiarul le introduce la cererea de finanţare, module pentru evidenţa cheltuielilor (cel mai important), gradul de risc al proiectului, situatia grupului ţintă, planul activităţilor şi modulul experţi (recent implementat pentru managementul proiectului).
Acest sistem informatic va trebui să cuprindă module pentru încărcarea tuturor informaţiilor relevante pentru proiect. La incărcarea în evidenţa cheltuielilor a documentelor contabile, să fie ataşate scanări ale documentelor contabile (în acest moment doar se prezintă numărul documentului). În completarea evidenţei contabile să fie ataşate şi livrabilele activităţilor. De exemplu, dacă se incarcă în sistem o factură pentru construcţie, să fie incărcate şi situatia de lucrări, raportul dirigintelui de şantier etc, toate documentele în baza cărora se face plata. În cazul salariilor echipei de implementare a proiectului, să fie ataşate rapoartele de activitate ale echipei;

3. Gestionarea sistemului de către Ministerul Fondurilor Europene;

4. Blocarea documentelor înregistrate în sistem pentru a nu exista posibilitatea înlocuirii lor, decât cu acordul gestionarului sistemului;

5. Găzduirea pe site-ul ministerului a anunţurilor de intenţie publicate de beneficiari. Obigativitatea beneficiarilor de a publica anunţurile, eratele şi documentaţiile pe acest site. Astfel se ofera un cadru perfect egal pentru toţi operatorii de a participa la o procedura de achiziţie. Varianta în limba engleză a anunţurilor pentru a evita corecţiile Comisiei pentru nerespectarea egalităţii de şanse.

6. Ghidurile şi contractele de finanţare trebuie să prevadă clar faptul că toate documentele întocmite (contracte, rapoarte, facturi etc) în cadrul proiectelor finanţate din bani publici (deci şi cele cu finanţare europeană, statul român având cofinanţare) devin documente publice.

7. Publicarea pe un website a cererilor de rambursare aprobate şi a tuturor documentelor care au stat la baza aprobării cererii. Accesul liber la acest site pentru o tranparenţă maximă cu privire la cheltuirea banului public;

8. Simplificarea procedurii de verificare a cererilor de rambursare prin acordarea unei importanţe crescute raportului de audit, anexă la cererea de rambursare. În acest sens, cererile de rambursare ar putea fi validate doar pe baza:

– cererii de rambursare
– evidenţa cheltuielilor
– raportul de audit
– lista experţilor pe termen lung şi scurt
– anexele de grup ţintă (unde este cazul)
– dosarul de achiziţii

Celelalte documente pot fi verificate prin intermediul vizitelor de monitorizare iar cheltuielile neeligibile pot fi deduse din următoarele cereri de rambursare sau la cererea finală de rambursare.

9. Înfiinţarea unui Fond Naţional la Ministerul Finanţelor sau găsirea unor soluţii bancare ce să aibă un caracter specific de susţinere a beneficiarilor prin intermediul căreia ar putea fi oferite împrumuturi cu dobandă redusă beneficiarilor care au intrat în imposibilitatea susţinerii unui flux de numerar corespunzător în vederea implementării cu succes a activităţilor asumate prin contractul de fianaţare. Beneficiarii care din motive independente de aceştia nu-şi mai pot derula activităţile fără un sprijin financiar ca urmare a unor variabile pe care aceştia nu le pot controla (si anume: suspendarea unui program, suspendarea plăţilor din partea Comisiei Europene, intârzieri în verificarea cererilor de rambursare de către autorităţile contractante etc) vor putea primi sprijin pe termen scurt în vederea continuării implementării activităţilor îndeplinirii obiectivelor asumate şi implicit îndeplinirea indicatorilor.

10. Elaborarea de instrumente prin intermediul cărora să poată fi sancţionată Autoritatea de management în momentul în care se constată faptul că emiterea unor Instrucţiuni perturbă procesul de implementare a activităţilor sau cel de validare şi plată a cererilor de rambursare (ex: instructiunea 53 – modul de calcul al indicatorilor a fost gresit, AMPOSDRU neschimbând anexa la instructiunea 53 motivând că în baza Acordului de delegare de funcţii acest aspect intră în atribuţia OIPOSDRU, lucru fals deoarece instrucţiunile sunt emise doar de către AMPOSDRU). Acest aspect a ramas nerezolvat de mai bine de 14 luni, afectând fluxul de numerar al beneficiarilor prin blocarea cererilor finale de rambursare pe proiectele de burse doctorale şi postdoctorale.

11. In contextul regionalizării României ar fi foarte utilă înfiinţarea de organisme intermediare regionale pentru toate tipurile de proiecte implementate din fonduri structurale cu un număr suficient de angajaţi pentru a face faţă numărului mare de cereri de rambursare. De asemenea, acest tip de organizare presupune şi infiintarea de Autorităţi de management regionale, fapt care ar scurta considerabil timpii alocaţi verificărilor şi plăţii cererilor de rambursare, circuitul documentelor, comunicarea cu beneficiarii, schimbările mai rapide la nivel de proceduri, instrucţiuni, decizii.

12. În cazul declanşării alertelor de nereguli pe proiecte să fie declanşată în mod automat şi suspendarea implementării respectivelor proiecte până la finalizarea alertelor de nereguli. În cazul unei alerte de nereguli în momentul de faţă sunt suspendate plăţile către beneficiar. Este evident faptul că beneficiarul nu poate implementa proiectul fără un flux de numerar continuu. În cazul în care îl privezi de acest flux de numerar apare şi condiţia firească a suspendării proiectului dacă beneficiarul o va solicita, până la finalizarea verificărilor pe alerta de nereguli, însă fără depăşirea perioadei de programare a Programului respectiv.

Daca ti-a placut acest articol click pe "Like" pentru a urmarii InfoBrad pe Facebook   Tags: , , ,

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment