123 Necesarul de lemne pentru școlile din Crișcior este asigurat | InfoBrad.ro