Despre Brad

Brad este un municipiu și oraș minier din județul Hunedoara, România. În anul 2002 avea o populație de 16.122 locuitori

Este atestat documentar pentru prima dată în anul 1445 în care se pomenește numele maghiarizat al Bradului-Fenyonpataka. După mai multe tentative între 1927 și 1930 de a fi declarat oraș, numai în 1941 este declarat în mod oficial oraș.

Orașul Brad ajunge la rang de municipiu în 17 decembrie 1995.

Orașul Brad este situat la 37 km de Deva, pe drumul național DN76, care-și urmează traseul spre Oradea (154 km). Aradul se găsește la o distanță de 177 km. Din oraș, pornește o ramificație a drumului național DN74 spre Abrud (40 km, județul Alba). Orașul mai este legat de Arad printr-o cale ferată, ce a fost dată în folosință în anul 1896.

Suprafața orașului este de aproximativ 8.000 ha. Mesteacăn, Potingani, Ruda-Brad, Țărățel, Valea Bradului Sate aparținătoare:

  • Valea Bradului (Potingani), la 2,5 km de Brad, pe malul drept al Crișului Alb.
  • Țărățel, la 5 km, pe cursul superior al Crișului Alb.
  • Mesteacăn, pe valea Crișului Alb.

Ruda-Brad (Musariu), la 6 km de Brad, pe malul pârâului Musariu, la poalele Munților Metaliferi bogați în zăcăminte de aur și argint. Aici se poate aminti galeria „12 Apostoli”, cu o vechime de peste 2000 de ani și „Treptele Romane”, ce datează din perioada daco-romană. În prezent lucrările miniere sunt sistate.

Brad este situat central în Depresiunea Bradului, cu altitudini de 500—600 m, înconjurat de dealurile: Lia, Corbului, Dosurile, Tudorănesc, Petriții, Gruiu, Cioroiu, Obârșiei, Zgleamă și Tăului. Depresiunea este străbătută de râul Crișul Alb.

Climă temperat-continentală, umedă, blândă, temperatura medie anuală de 8 °C. Zona este traversată de paralela de 46°.
Flora naturală este alcătuită din vegetație de luncă și vegetație de pădure (cu lemn de esență tare-stejar, fag). Plante cultivate: cereale, plante tehnice, furajere, legume.

Rețeaua hidrografică este formată din râul Crișul Alb, cu afluenții de stânga Luncoi, Răbăreasa și Lunca, iar de dreapta cu afluentul Brad.